Christos
Starokatolická farní obec Brno

I. von Dollinger

Co se mne týče, pak se počítám z přesvědčení ke starokatolickému společenství. Věřím, že toto musí plnit nějaké vyšší, jemu určené poslání, a to sice trojí:
a) Podávat svědectví pro církevní pravdu a proti novým bludům o papežské univerzální moci a neomylnosti...
b) Druhým posláním starokatolického společenství je v mých očích pozvolna a s postupným pokrokem představovat starou, ještě nerozdělenou a více konformní církev, očištěnou od šílenství bludů a pověry.
c) S tím souvisí její třetí poslání, totiž sloužit jako nástroj a zprostředkující článek budoucího velikého znovusjednocení rozdělených křesťanů a církví...

I. von Döllinger

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!