Christos
Starokatolická farní obec Brno

Download

Formuláře

Přihláška ke Starokatolické církvi v ČR

Formulář ve formátu PDF (velikost souboru 524 kb)

Křestní a členská matrika

Formulář ve formátu PDF (velikost souboru 82,6 kb)

Matriční údaje při udělování křtu

Formulář ve formátu PDF (velikost souboru 147 kb)

Matriční údaje při udělování biřmování

Formulář ve formátu PDF (velikost souboru 109 kb)

Darovací smlouva (sponzorský dar)

Formulář ve formátu PDF (velikost souboru 106 kb)

Přehledy a statistiky

Výsledky dotazníku pro 1. pastorální synodu

Výsledky dotazníku ve formátu PDF (velikost souboru 346 kb)

Interpretace výsledků dotazníku pro 1. pastorální synodu

Interpretace dotazníku ve formátu PDF (velikost souboru 1,2 Mb)

Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností MK ČR - farnost Brno

Výpis z rejstříku ve formátu PDF (velikost souboru 168 kb)

Výsledky sčítání: Obyvatelstvo ČR podle náboženského vyznání v letech 1991 a 2001

Statistika ve formátu PDF (velikost souboru 222 kb)

Výsledky sčítání: Obyvatelstvo ČR podle náboženského vyznání (Brno - město)

Statistika ve formátu PDF (velikost souboru 344 kb)

Liturgie

Bohoslužba Starokatolické církve (kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře 23.8.2009)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 21 Mb)

Bohoslužba Starokatolické církve (rotunda sv. Kříže v Praze 3.5.2009)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 25 Mb)

Bohoslužba Starokatolické církve (rotunda sv. Kříže v Praze 21.9.2008)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 25 Mb)

Bohoslužba Starokatolické církve (kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře 30.3.2008)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 21 Mb)

Bohoslužba Starokatolické církve (kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře 30.9.2007)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 24 Mb)

Bohoslužba Starokatolické církve (rotunda sv. Kříže v Praze 11.3.2007)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 25 Mb)

Bohoslužba Starokatolické církve (rotunda sv. Kříže v Praze 15.10.2006)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 25 Mb)

Bohoslužba Starokatolické církve (kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře 26.3.2006)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 24 Mb)

Bohoslužba Starokatolické církve (rotunda sv. Kříže v Praze 27.11.2005)

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MP3; velikost souboru 25 Mb)

Liturgický kalendář Starokatolické církve v ČR 2004/2005

Direktář 2005 ve formátu MS Excel (ZIP; velikost souboru 59,2 kb)

Liturgický kalendář Starokatolické církve v ČR 2005/2006

Direktář 2006 ve formátu MS Word (ZIP; velikost souboru 314 kb)

Liturgický kalendář Starokatolické církve v ČR 2006/2007

Direktář 2007 ve formátu MS Word (ZIP; velikost souboru 339 kb)

Liturgický kalendář Starokatolické církve v ČR 2007/2008

Direktář 2008 ve formátu MS Word (ZIP; velikost souboru 276 kb)

Liturgický kalendář Starokatolické církve v ČR 2008/2009

Direktář 2009 ve formátu MS Word (ZIP; velikost souboru 250 kb)

Liturgický kalendář Starokatolické církve v ČR 2009/2010

Direktář 2010 ve formátu MS Word (ZIP; velikost souboru 330 kb)

Liturgický kalendář Starokatolické církve Nizozemí 2005/2006

Direktář 2006 ve formátu PDF (velikost souboru 90 kb)

Liturgický kalendář Kristokatolické církve Švýcarska 2005/2006

Direktář 2006 ve formátu PDF (velikost souboru 73 kb)

Liturgický kalendář Starokatolické církve Německa 2009/2010

Direktář 2010 ve formátu PDF (velikost souboru 150 kb)

Různé

Informační brožura o Starokatolické církvi v ČR

Link na www stránky ČRo - sekce Náboženství (MS Word; velikost souboru 239 kb)

Slovo České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR ke 3. evropskému ekumenickému shromáždění v Sibiu v Rumunsku

Slovo ČBK a ERC ve formátu PDF (velikost souboru 200 kb)

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!