Christos
Starokatolická farní obec Brno

Texty - Vtípky

R. Kirscht: Fotbal jako smysl života

... Fotbalová obec prožívá své hluboké komunio: společně trpí nebo triumfuje a opouští stadión proměněna. ...

P. Lapide: Dopis matce Ježíše

... Byla si sice povýšena na královnu Bavorska, Polska a mnohých jiných míst, o kterých jsi nikdy neslyšela - avšak zůstala jsi tak jako tak židovskou dcerou, ženou a matkou. ...

PC Credo

... Věříme v nepochopitelný kybernetický prostor, v globální transfér dat a v konečné seskupení serverů ...

Theologia fumi

... Dým vycházející z kuřákova nitra také stoupá vzhůru jako ustavičná modlitba srdce, a tak se opět prokazuje jako velmi dokonalý symbol nabízející se pro křesťanskou bohoslužbu. ...

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!