Christos
Starokatolická farní obec Brno

Texty - Spiritualita

Duchovní pohostinný dům

... avšak přesto definovali starokatolíci svůj církevní "profil" po více nežli sto let vymezením se vůči římské církvi, což ale vedlo v průběhu času k jistému vnitřnímu spirituálním opotřebení. ...

H. Gerny: Být starokatolíkem v 21. století

... i pro lidi, kteří stojí mimo církev, je naše těžká situace viditelná. Slovo církví silně ztratilo význam na veřejnosti. Církve ztratily pro lidi tohoto světa mnoho na své atraktivitě. Bohoslužby a život obcí již lidi nepřitahují jako kdysi. ...

M. Heitzová: My jsme církev

... Nikdy nezapomínejme: naše církve se bez laictva rozsypou ...

D. Hejbal: Do země, kterou vám ukážu

... 1) jsem Boží dítě 2) jsem křesťan 3) jsem katolický křesťan 4) jsem starokatolík ...

M. Ring: Změna hodnot v Evropě

... Takřka šokující je, jak málo formuje lidské postoje náboženský fenomén. Jistý vliv má pouze při definování smyslu života, v morálních otázkách života a ve - spíše zpátečnickém - obrazu ženy. ...

M. Veinfurter: Zakotvení - bez přivlastnění!

... Starokatolická církev není ani žádné obnovné katolické hnutí, ani nějaká "svobodná církev". (Není ostatně také žádným slepým střevem Říma). ...

J. Vercammen: Naděje našeho povolání

... Církev má být hostincem, ve kterém je možné potkat Ježíše. Je proto úkolem křesťanů pomáhat ostatním uvolnit své talenty, zapojit své schopnosti a být nezávislí a svobodní. ...

J. Vobbe: Kázání (Mezinárodní starokatolický kongres 2006)

... Když se pokoušíme jenom o oslovující fasádu, pak bude zklamání o to větší, když ti nalákaní za ní objeví pouze malichernou, podivínsky svéráznou a na dodržování vlastního zažitého pořádku dohlížející obec, která sice mává praporem synodality, ale tam, kde o synodalitu vskutku jde, třeba při nedělní eucharistii, se vyznačuje nepřítomností. ...

J. Vobbe: Církev zevnitř

... "Vy jste tak trochu církev NIC SE NEMUSÍ". ...

R. Williams: Jedna církev, jedna naděje

... To co v sobě navzájem uznáváme není jednoduše struktura, legitimní forma, ale Kristus. A jakkoliv centralizované struktury mohou být v církvi, musí vždy sloužit této rovině rozpoznání. ...

D. Wyss: Sexualita a spiritualita

... Proto obsahují také slova "a stali se jedním tělem" novou dimenzi: Milostným aktem se muž a žena sjednocují k nové bytosti, k "basar", k tělu. V tomto spojení se podstatně přibližují Bohu, protože v Bohu byli původně jedno. ...

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!