Christos
Starokatolická farní obec Brno

Texty - Církevní právo

Ústava Starokatolické církve v ČR (platná od 1.1.2011; pdf 327 kb)

... V roce 2010 přijala synoda starokatolické církve svoji Ústavu, která nahradila Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v Č.R. ...

Dohoda (starokatolíci a anglikáni v ČR)

... Anglikánská episkopální kongregace v Praze bude farností Starokatolické církve v ČR se zvláštním statutem, který uznává její odlišnost. ...

F. Mach: K otázce rozlučitelnosti křesťanských manželství

... Poté, co se naše synody již dvakrát vyslovily, minulá 21. synoda dokonce intenzivně, za možnost a přípustnost zrušení starokatolickým obřadem uzavřeného manželství, je podle mého názoru tato otázka pro Starokatolickou církev Rakouska již rozhodnuta a není více sporná. ...

Statut starokatolických biskupů sjednocených v Utrechtské unii

... Utrechtská Unie je společenstvím církví a biskupů stojících v jejich čelech, kteří se rozhodli zachovávat a dále předávat víru, kult a zásadní strukturu nerozdělené církve prvního tisíciletí. ...

Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v Č.R.

... Biskupa volí synoda. Volbu řídí místopředseda Synodní rady, při jeho nepřítomnosti jiný laik, stanovený Synodní radou.

W. Wysoczański: Proces kanonického osamostatnění Polsko-katolické církve v Polsku

... Je třeba se ptát, zda si synodálové ve Varšavě byli jasně vědomi charakteru a významu spojení se starokatolíky, když svůj poměr ke starokatolickým církvím Utrechtské unie postavili na stejnou úroveň jako k episkopálním církvím Anglie a Ameriky ...

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!