Christos
Starokatolická farní obec Brno

Oficiální vyjádření IBK a církví UU

UtrUn

Poznámka k uveřejněným textům:

V této sekci textů naleznete vybraná vyjádření Mezinárodní biskupské konference UU a jednotlivých církví UU k různým tématům. Jako materiály k překladu těchto oficiálních vyjádření posloužily prameny uvedené níže. Překlady, převážně z německého jazyka, pořídili Josef König a Jiří Lifka.
Texty jsme rozdělili do dvou kategorií:

Utrechtská unie - obsahuje především důležitá vyjádření Mezinárodní biskupské konference (IBK), jakož i pravidla fungování této unie starokatolických církví

Církve UU - obsahuje vybraná prohlášení jednotlivých starokatolických církví UU, která však nejsou závazná pro ostatní členské církve UU

Prameny:

Küry Urs: (Die) Altkatholische Kirche. Ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen, Teil 1-3, Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1966, 538 str.
Internationale Kirchliche Zeitschrift (IKZ), Bern
Krahl, Wolfgang: Ökumenischer Katholizismus, St. Cyprian, Bonn 1970, 176 str.
Christen Heute, Bonn (periodikum německých starokatolíků)
Communio, Praha (periodikum českých starokatolíků)
http://www.utrechter-union.org/ (www stránky Utrechtské unie)
http://www.alt-katholisch.de/ (www stránky německých starokatolíků)

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!