Christos
Starokatolická farní obec Brno

Liturgika

D. R. Holeton: "Cože, zase nová eucharistická modlitba?"

... Po dobu několika století nebo i více bylo úlohou biskupa sestavit a zazpívat eucharistickou modlitbu pro každou slavnost. ...

D. R. Holeton: Liturgická roucha

... Většina ceremoniálního a institučního oblečení má svůj původ v běžném oblečení jiných dob; kvůli latentnímu konzervatismu se držitelé veřejných úřadů často zdráhají provést změny, i když se všeobecná móda změnila a jistý způsob oblékání byl již dávno opuštěn. ...

D. R. Holeton: Přijímání na ruku?

... Intinkce byla hned na počátku opakovaně odsouzena synodami, biskupy i papeži jako praxe, která není věrná biblicky i historicky podložené tradici přijímání pod obojí způsobou, ovšem odděleně. ...

D. R. Holeton: Přijímání nemluvňat

... V celém patristickém a raně středověkém období bylo přijímání nemluvňat při křtu spolu s dospělými kandidáty obvyklou praxí jak ve východní tak i v západní církvi, a když se počet dospělých kandidátů zmenšoval, stalo se konstitující normativní praxí. ...

D. R. Holeton: Smíření a eucharistie

... Raná církev chápala hřích jako něco, co se dotýkalo celého společenství. Když byl jeden úd těla odcizen od Boha vážným hříchem, týkalo se to celého společenství. ...

S. Kraft: Bohoslužba - jednotící pouto v Utrechtské unii?!

... Zatímco se Utrechtská církev cítila být až do nedávné minulosti zavázaná tridentskému řádu, uplatnily již koncem 19. století starokatolické církve v Německu a Rakousku, jakož i Kristokatolická církev ve Švýcarsku své vlastní jus liturgicum změnou jistých forem. ...

S. Kraft: Zásady, cesty a cíle starokatolické liturgické obnovy

... V Německu již čtvrtá synoda v roce 1877 přiřadila k pořádku čtení perikop v Missale Romanum pro neděle a svátky druhý okruh čtení. ...

E. Kreuzer: Jak slavíme svatou liturgii?

... "Mši celebruje kněz", svatou liturgii naopak slaví celá obec. Obec se střídavě s knězem při ní modlí. ...

K. Ouwens: Místo vyznání víry v eucharistické slavnosti

... V liturgii církve se děje zásadně jen to, co je smysluplné a potřebné. Bezvýznamné je třeba vždy odstranit. Dokonce i nadpisy a jejich umístění, která obdrží v liturgických knihách, mají velký význam. Ukazují v tomto případě, co symbolon je: liturgický chameleón, jehož barva se mění podle okolí. ...

K. Rohmann: O smyslu a nesmyslu koncelebrace

... Avšak ještě více platí: koncelebrací se zatemňuje fakt, že bohoslužba není žádná akce mezi knězi, které se obec jednoduše neúčastní. ...

P. B. Stránský: Otazníky nad slavením naší eucharistie

... V současnosti používané hostie evokují spíše dojem papíru než chleba. ...

P. J. Vinš: O smyslu a nesmyslu Rohmannova článku o koncelebraci

... koncelebrace jako taková je starokřesťanskou záležitostí a jistě si nezaslouží bezmyšlenkovité zavržení, je však třeba dobře zvážit její formu. ...

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!