Christos
Starokatolická farní obec Brno
Karel Koláček

Vznik a vývoj starokatolického hnutí na území severních Čech
do roku 1946

Karel Koláček

Karel Koláček: Vznik a vývoj starokatolického hnutí na území severních Čech do roku 1946; 1. vydání; Brno: L. Marek, 2006, 186 str.

Koláček

Úvod (str. 7-8)

Smyslem této práce je zmapovat vznik a vývoj starokatolického hnutí především v severních Čechách s přihlédnutím k celkovému kontextu dějin starokatolíků v Habsburské monarchii a od roku 1918 v ČSR až do smrti biskupa Aloise Paschka v roce 1946.
Pojednávané téma, které je zpracováno chronologicky lze obecně rozdělit na dvě části: část první se zabývá předpoklady vzniku starokatolického hnutí v severočeském regionu - nejprve v první kapitole sleduje reformní hnutí v tomto regionu, pak ve druhé kapitole zmiňuje I. vatikánský koncil a reakce, které vzbudil a tuto první část uzavírá třetí kapitola zevrubně popisující vznik a vývoj starokatolické církve v Evropě.
Druhá část se zabývá vlastní historií vzniku a vývoje starokatolických obcí na území severních Čech a obsahuje informace o těchto církevních obcích: Varnsdorf, Jizerské hory tj. Děsná a Jablonec, Arnultovice, Krásná Lípa, včetně míst pod ně spadajících.
Dějiny těchto církevních obcí jsou ještě doplněny přehlednou mapkou a statistikami. Do roku 1913 jsou statistické údaje o církevních obcích převzaty z knihy H. J. Demmela: Starokatolictví v rakouském mocnářství z roku 1914 a pozdější údaje jsou doplněny z archivu Starokatolické církve v ČR v Praze a ze starokatolických periodik: Freie Kirchenstimmen, Altkatholische Kirchenzeitung, Die Volkskirche (Varnsdorf a Šumperk), jakož i Altkatholisches Volksblatt a Altkatholischer Volkskalender (měnící se vydavatelská města v Německu).
Zatímco k první části této práce existuje poměrně velké množství literatury, zejména co se týká průběhu I. vatikánského koncilu a jeho závěrů, v části druhé bylo nutné vycházet především z informací uvedených ve výše jmenovaných starokatolických periodikách. První část slouží hlavně k historickému zarámování a pochopení širších souvislostí, a je podstatně kratší než druhá, která je vlastním tématem a jádrem této práce, a která nebyla zatím zejména od vzniku ČSR do konce druhé světové války, uspokojivě zpracována.
Tato práce, především její druhá část může být pro čtenáře poměrně obtížně uchopitelná a málo čtivá, připomínaje snad spíše kroniku zmiňovaných církevních obcí, obsahuje však základní fakta, bez kterých se neobejde nikdo, kdo by chtěl nahlédnout, či dokonce hodnotit běžný život těchto obcí. Do jejich problémů i radostí a existence v tomto těžkém, dvěma světovými válkami, třemi změnami politických režimů a vnitřními národnostními rozpory poznamenaném období vůbec.
Také zásadní rozhodnutí vedoucích představitelů starokatolické církve onoho období je zajímavé sledovat a hodnotit ve světle novodobých dějin, z pohledu věřících lidí "sedících v lodičce církve" na rozbouřeném moři tehdejší doby, které je podobna tato malá, ale katolické prameny křesťanství upřímně hledající církev, která díky své velikosti byla vždy v pokušení s "císařem" co nejlépe vyjít. Občas musela procházet truchlivými kompromisy a špínou, kterou nelze nadlouho očistit, ale důležité je, se pozorně dívat, zdali rozhodoval prospěchář, nebo odpovědný představitel pro přežití církve a za jakou morální cenu.
Hodnocení událostí popsané doby spojených se starokatolickou církví, tato práce pouze naznačuje a vyzývá k němu další hledače skutečné pravdy a chtěla by jim být pokud možno co nejzákladnější faktografickou pomocí k dalším tolik potřebným dějinným analýzám.

V Praze dne 1. června 2006 Dr. Karel Koláček

Karel Koláček je starokatolík, farář starokatolické farní obce v Jablonci nad Nisou.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!