Christos
Starokatolická farní obec Brno

České knihy o starokatolících ...

Na této stránce je uveden výběr dostupných knih v češtině, které se zabývají (více či méně) starokatolickou církví (historie, liturgie, stavby apod.).
Kompletní katalog "starokatolik", která jsou dostupná v archivní knihovně na ústředí Starokatolické církve v ČR, naleznete zde.

Almanach ke 130. výročí povýšení Varnsdorfu na město,
Kruh přátel muzea Varnsdorf, Varnsdorf 1998.
(pozn. o starokatolících na str. 17-23. V přípěvku do sborníku se Doc. Jan B. Lášek zabývá dějinami starokatolického hnutí ve městě Varnsdorfu v letech 1870-1997. )
Almanach
Conzemius, Victor: Proroci a předchůdci,
Zvon, Praha 1997.
(pozn.: o starokatolících na str. 59-75. Kniha pojednává o osudech významých postav reformního hnutí v katolické církvi, mezi nimiž je i jeden ze zakladatelů starokatolického hnutí I. von Döllinger. Pohled z římskokatolické perspektivy.)
Conzemius
Cvrk, František: Počátky starokatolické církve v severních Čechách - 1871-1877,
in: "Děčínské vlastivědné zprávy" 1997, Č. 2/3., Děčín.
(pozn.: o starokatolících na str. 16-37. Autor se poměrně podrobně zabývá historií vzniku a působení starokatolického hnutí v severočeských městech v letech 1871-1877, tedy doby počátků až po státní uznání církve.)
Cvrk
Český ekumenismus - Theologické kořeny a současná tvář církví,
Ekumenická rada církví v ČSR, Praha 1976.
(pozn.: o starokatolících na str. 223-227. Text Miloše Pulce stručně představuje v tomto ekumenickém sborníku zásady světového starokatolictví, starokatolíky v Československu a jejich ekumenické vztahy.)
Pulec Ekumenismus
Demmel, Hans Josef.: Dějiny starokatolictví v Rakouském mocnářství,
přeložil J. König, Studijní texty starokatolické církve, Praha 1996, 156 str.
(pozn.: Publikace obsahuje podrobné dějiny starokatolické církve v rakouském mocnářství v letech 1870-1914. Přílohu tvoří text A. Braasche: Starokatolictví a romanismus v Rakousku. )
Demmel
Dr. František Iška 1863-1924,
drobná díla, Studijní texty starokatolické církve, Praha 2000, 109 str.
(pozn.: Sborník vydaný k stému výročí konání první české starokatolické bohoslužby. Obsahuje drobné práce F. Išky, průkopníka českého starokatolictví, např. O celibátu, M. J. Hus atd. )
Iska Sbornik
Hejbalová, Markéta: Návraty ke kořenům křesťanství
(Alternativní katolicismus a starokatolictví),
Studijní texty starokatolické církve, Praha 1996, 53 str.
(pozn.: Magisterská práce obhájená na filozofické fakultě UK se zabývá reformními katolickými směry v dějinách církve a následně pojednává o starokatolickém hnutí ve světě a v Čechách.) )
Hejbalova
Iška, František: České starokatolické hnutí,
Praha 1902, 16 str.
(pozn.: Útlá publikace průkopníka českého starokatolictví, ve které seznamuje čtenáře se základními fakty o starokatolickém hnutí.)
Iska
Junga, Josef; Hájek, Jaroslav: Starokatolická církev v ČSR,
Sekretariát pro věci církevní ministerstva kultury ČSR, Praha 1988, 97 str.
(pozn.: Publikace vydaná pro pracovníky komunistického ministerstva kultury. Předkládá komplexně starokatolické dejiny, liturgii, právo aj. V příloze je text R. Trousila: Tradičně zdůrazňované prvky starokatolictví.)
Junga
Kačur, Ilja: Dialog pravoslavné církve s církví starokatolickou,
in: Pravoslavný teologický sborník II - 1968,
Metropolitní rada Pravoslavné církve v Československu, Praha 1968.
(pozn.: o starokatolících na str. 34-42. Autor přibližuje v textu teologické naukové shody i rozdíly v dialogu o communiu mezi starokatolickou a pravoslavnou církví.)
Kacur
Kaiserová, Kristina: Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století,
Ve stráni, Úvaly u Prahy 2003.
(pozn.: o starokatolících na str. 15-44. Autorka se zabývá náboženským myšlením českých Němců v 19. století a podrobně zde také popisuje předpoklady pro vznik a působení německého starokatolického hnutí v severních Čechách. )
Kaiserova
Kaňák, Miloslav: Z dějin světových zápasů o pokrok na poli náboženském (II.díl),
Husova československá bohoslovecká fakulta, Praha 1982.
(pozn.: o starokatolících na str. 19-33. Profesor bohoslovecké fakulty Kaňák se ve svých dějinách reformních církevních hnutí zabývá i historií 1. vatikánského koncilu a vzniku a rozšíření starokatolické církve ve světě.)
Kanak
Koláček, Karel: Vznik a vývoj starokatolického hnutí na území severních Čech do roku 1946,
L. Marek, Brno 2006.
(pozn.: více o knize naleznete zde)
Koláček
Kraft, Sigisbert; Kraftová Erentrud: Základní kurz liturgie,
(přeložil J. König), Studijní texty starokatolické církve, Praha 1999, 55 str.
(pozn.: Publikace manželů Kraftových má sloužit především lidem ve starokatolických obcích, kteří se zajímají o aplikaci "živých forem" liturgie ve farnosti. )
Kraft
Kratochvil, Antonin: Žaluji, III. díl,
CCC HAARLEM, Haarlem 1977.
(pozn.: o starokatolících na str. 380-383. Autor se v publikaci zabývá žalostným stavem školství a církevního života v letech teroru komunismu v ČSSR. Z pozice člověka v emigraci popisuje i katastrofální stav života tehdejší starokatolické církve.)
Kratochvil
Kubalík, Josef: Křesťanské církve v naší vlasti,
Česká katolická charita, Praha 1978.
(pozn.: o starokatolících na str. 54-60. Prof. Kubalík se "nelichotivě" v sekci Nekatolické náboženské společnosti zabývá dějinami, věroukou a liturgikou starokatolické církve. Pohled z římskokatolické perspektivy.)
Kubalik
Küry, Urs: Starokatolická církev - I. + II.,
(přeložil J. König), Studijní texty starokatolické církve, Praha 1998, 140 str.
(pozn.: nejobsáhlejší a nejkomplexnější dílo o starokatolickém hnutí, jeho dějinách a věrouce z pera bývalého švýcarského starokatolického biskupa U. Küryho. Dodnes platí jako základ studia o starokatolických církvích.)
Kury
Leiterová, Karin E.: Když nás Bůh hladí. Zažít pomazání nemocných,
(přeložil J. König), Studijní texty starokatolické církve, Praha 1998, 84 str.
(pozn.: rakouská starokatolická presbyterka se v této publikaci zabývá praxí ve vysluhování svátosti pomazání nemocných. Kniha je doplněna o velké množství liturgických textů, rozjímání a basní autorky.)
Leiterova
Minde, Hans-Jürgen van der: Za otevřené křesťanství,
(přeložil J. König), Studijní texty starokatolické církve, Praha 1998, 80 str.
(pozn.: Autor se věnuje především ekumenickým perspektivám starokatolických církví. Druhou část skript tvoří příspěvek od E. Drewermanna: Církev budoucnosti - budoucnost církve.)
Minde
Nekvinda, Libor: Tradiční náboženství u nás,
Gaudeamus, Hradec Králové 1999.
(pozn.: o starokatolících na str. 38-43.) Autor se ve stručnosti zabývá životem starokatolické církve (historie, liturgie, věrouka), ale je nutné upozornit, že text obsahuje mnoho faktických chyb.
Nekvinda
Neuner, Peter: Ekumenická teologie,
Vyšehrad, Praha 2001.
(pozn.: o starokatolících na str. 136-139. Neuner se stručně zabývá vznikem starokatolické církve a pak především vyzdvihuje fakt, že starokatolíci již od svých počátků kladli velký důraz na myšlenku jednoty křesťanů.)
Neuner
Pulec, Miloš J.: In omnibus charitas,
Sborník ke stému výročí Utrechtské unie 1889-1989,

Synodální rada, Praha 1989, 89 str.
(pozn.: Sborník vydaný ke stému výročí Utrechtské unie. Obsahuje mj. příspěvky o vzniku Utrechtské unie, starokatolické ekleziologii, Janu Husovi atd.)
Pulec Omnibus
Pulec, Miloš J.: Starokatolická církev svým o sobě,
Synodální rada Starokatolické církve v ÚCN, Praha 1973, 40 str.
(pozn.: Útlá knížečka, která informuje o dějinách, věrouce, zřízení, bohoslužbě a chrámech Starokatolické církve v ČSSR. Doplněna fotodokumentací.)
Pulec Svym
Pulec, Miloš J.: Starokatolické svatyně v Praze,
Pražská obec starokatolická, Praha 1985, 30 str.
(pozn.: V jakých sakrálních chrámech konala a koná pražská starokatolická farnost své bohoslužby? Na to odpovídá tato drobná publikace.)
Pulec Svatyne
Ráb, Václav Jaromír: Církev starokatolická,
Frant. Švejda, Praha 1918, 40 str.
(pozn.: Útlá publikace Václava Rába, jednoho z průkopníků českého směru starokatolictví, ve které seznamuje čtenáře se základními fakty o českém starokatolickém hnutí.)
Rab
Schütte, Heinz: Ekumenický katechismus,
Vyšehrad, Praha 1999.
(pozn.: o starokatolících - průběžně. První díl Ekumenického katechismu se věnuje základním pilířům křesťanské víry a cituje z dokumentů jednotlivých církví, mj. i starokatolické. Druhý díl se pak zabývá ekleziologií. Na předmluvě se podílel i biskup starokatolické církve v ČR Dušan Hejbal.)
Schutte
Starokatolická církev v ČR,
Biskupský ordinariát a synodní rada, Praha 1994-2003, 24 str.
(pozn.: brožura, která ve stručnosti představuje současnou Starokatolickou církev v ČR (dějiny, život církve, věrouka, základní dokumenty); přílohu tvoří vždy aktuální schematismus Starokatolické církve v ČR).
Starokatolicka
Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od roku 1850 do 1913
s dodatkem do roku 1922,

Kruh přátel muzea Varnsdorf, Varnsdorf 2000.
(pozn.: o starokatolících na str. 51-55. Kniha popisuje velmi "vzrušeně" počátky starokatolického hnutí v severočeském městě Varnsdorfu.)
Palme
Varnsdorf: město průmyslu a zahrad,
Tos Varnsdorf a Studio Rema ´93, Česká Lípa 2003.
(pozn.: o starokatolících na str. 202-211. Pamětní kronika města Varnsdorfu, která jednu ze svých kapitol věnuje i starokatolickému hnutí a jeho působení v tomto městě. Text je doplněn unikátní fotodokumentací.)
Varnsdorf
Vaverka Jiří a kol.: Moderní sakrální stavby
církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska

JOTA, Brno 2004.
(pozn.: o starokatolících na str. 333-337. Autorem textu o Starokatolické církvi v ČR v této encyklopedické publikaci je biskup Dušan Hejbal. Zabývá se historií, věroukou, liturgií a sakrálními stavbami Starokatolické církve v ČR. Knižně publikované nejaktuálnější informace o církvi!)
Vaverka

Zpracoval Rostislav Toman.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!