Christos
Starokatolická farní obec Brno

Ekumena

The Bonn Agreement - Bonnská dohoda (dokument UU)

... Každé z církevních společenství souhlasí s připuštěním členů druhého k účasti na svátostech. ...

Dohoda o vzájemném pozvání k účasti na slavení eucharistie (dokument Německo)

... Skrze toto pozvání chtějí být zúčastněné církve poslušné příkazu Ježíše Krista, aby jeho církev byla jednotná a jediná.

G. R. Evansová: Modely církevního společenství

... Co je míněno pod pojmy "rovnost", "spoluodpovědnost" a "vzájemnost" tam, kde není žádná identičnost v církevních strukturách a kde se naskýtá rozličné odstupňování zodpovědnosti? ...

D. R. Holeton: Náboženství bez denominace?

... Důrazy poslední doby na "ekleziologii křtu" s její orientací na členství v celé církvi přispěly značně k uvědomování si skandálu rozdělené církve ...

S. Kraft: To zapomenuté v chápání eucharistie

... Není zcela neúnosné, aby se v "ekumenické" Večeři Páně slavilo něco zcela jiného, než činil Ježíš, když se svými lidmi společně stoloval? ...

F.-R. Müller: Jak nás berou vskutku římští katolíci?

... Na "základně" existují dvě možnosti. Lidé si jsou navzájem k sobě "jednoduše milí a zdůrazňují všechno společné". Pak probíhá všechno bez problémů. Jinou možností je "zdůrazňovat odlišnosti a jít tím již předem ke konfrontaci". Já volím tu možnost druhou, protože mi leží na srdci, aby byla naše církev brata vážně, i když je malá. ...

M. Tannerová: Komentář k textu dokumentu "Dar autority"

... Skutečností je, že jisté formy primátu existují v obou církvích. Anglikánské provincie mají své primasy, setkání primasů slouží celému anglikánskému společenství a arcibiskup z Cantenbury vykonává primátní roli v anglikánském společenství. ...

J. Wange: Řím promluvil, jak dál? (komentář k ŘkC instrukci)

... Kdo si bez předsudků přečte instrukci "Redemptionis sacramentum - Svátost vykoupení" zjistí tam okamžitě jednu zásadní tendenci ...

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!