Christos
Starokatolická farní obec Brno

Texty - Ekleziologie

A. Berlisová: Úřad a autorita v doznívajícím 20. století

... Z perspektivy řečeného, dávali tehdejší starokatolíci přednost charizmatické a funkčně-profesionální představě kněze.

J. St. Gibaut: Postupná nebo přímá svěcení? (I. část)

... Nový zákon nepřináší žádnou zmínku o nějakém postupném přesunu z jednoho duchovního úřadu do druhého, a to dokonce i v jejich nejranějších formách ...

J. St. Gibaut: Postupná nebo přímá svěcení? (II. část)

... Praxe svěcení jáhnů přímo do episkopátu ve francké církvi jak se zdá skončila ke konci devátého století ...

A. Glazemaker: Úřad v příboji

...Nemůžeme dále zatajovat, že rozhodnutí kněžské svěcení otevřít i ženám přivádí některé lidi do rozpaků a je pro ně bolestné - a to dokonce v takové míře, že se několik z nich v posledních letech cítilo být nuceno naše církevní společenství opustit. ...

B. Heitz: Dávat pozor na vlastní duši

... Církev není žádným dokončeným královstvím božím. Je svatým Kristovým tělem, ale je také poznačená chybnými lidskými řády a strukturami. ...

D. Hejbal: Čím je pro církev jáhen?

... Jáhen tedy není a nesmí být jen "důležitější ministrant" při liturgii, jakýsi živý věšák na štolu, či stafáž liturgických shromáždění. ...

J. Lifka: Kdo jsou starokatolíci

...Starokatolíci vědí, že osud jejich společenství nikdo neurčí zvenčí a oni nebudou pouze pasivními příjemci, kteří se z takového rozhodnutí budou těšit, či na něj budou nadávat. ...

G. Ruisch: Duchovní úřad v církvi

... Církevní úřad nebyl pro církev založen od svého původu Kristem. Naopak rovnost, sourozenectví a ochota sloužit byly znameními a fundamentálními záležitostmi raných křesťanských obcí. ...

J. Vercammen: Několik ekleziologických myšlenek

... Jediná církev existuje v mnoha místních církvích. Každá místní církev je manifestací celého Krista na konkrétním místě.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!