Christos
Starokatolická farní obec Brno

Texty - Dogmatika

B. Heitz: Písmo svaté a víra církve

... Dogma nesmí stát nad dějinami! Ano, nemůže a nesmí stát nad Písmem svatým, ve kterém se nachází Boží slovo. ...

U. Küry: Vztah starokatolické církve k církvi římskokatolické 1870-1970

... Našim starokatolickým otcům rozhodujícím způsobem záleželo na tom, aby ve věcech víry a mravního svědomí byl každý křesťan odpovědný svému Pánu, tedy že se nesmí spokojit s tím, aby slepě následoval existující prohlášení církevních úřadů, nýbrž že se musí rozhodovat ve svobodě a s vlastní odpovědností. ...

Utrechtské prohlášení z roku 1889

... Proto pevně trváme na víře staré Církve, jak je vyslovena v ekumenických symbolech a ve všeobecně uznávaných dogmatických rozhodnutích ekumenických koncilů nerozdělené Církve prvního tisíciletí. ...

Vyznání víry (Apostolicum, Credo a Athanasianum)

Pro starokatolické církve platí jako všeobecně závazná tři vyznání víry: Apostolicum (Apoštolské vyznání víry), Credo (Nicejsko-cařihradské vyznání víry) a Athanasianum (Atanášovo vyznání víry). ...

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!