Christos
Starokatolická farní obec Brno

Liturgie - kdy, kde

Eucharistické bohoslužby společně slavíme každou neděli v 10.00 hod ...


... v Brně-Bohunicích ... ... na ulici Rolnická ... ... v malém kostele sv. Cyrila a Metoděje ...
kaplička kaplička kaplička

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!