Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (září 2007)

2.9. 22. neděle v mezidobí
8.9. Založení starokatolické filiální obce v Brně (1907)
8.9. Posvěcení starokatolického kostela v Šumperku (1914)
8.9. Narození P. Marie
P. Marie Datum narození Panny Marie není známo. Podle tradice se slaví od 7. století v tento den, v den posvěcení baziliky v Jeruzalémě. Bazilika stála na místě, kde se P.M. údajně narodila.
9.9. 23. neděle v mezidobí
13.9. Jan Zlatoústý, biskup a církevní učitel
Jan Zlatoústý Jeden ze čtyř velkých církevních otců Východu. Narodil se v Antiochii asi r. 347. R. 398 byl zvolen arcibiskupem v Konstantinopoli. Svými reformami a kritikou mocných brzy vzbudil jejich nelibost a byl poslán do vyhnanství, kde zemřel. Některá jeho kázání jsou aktuální dodnes.
14.9. Konsekrace starokatolického biskupa Aloise Paška v Bernu (1924)
14.9. Povýšení svatého Kříže
Povýšení sv. Kříže Svátek má původ v Jeruzalémě, kde se v tento den vystavovaly ostatky z Kristova kříže. Nejprve se rozšířilo jeho slavení na Východě, a v 7. století i na Západě.
16.9. Ludmila, mučednice
Ludmila Jedna z patronů české země. Manželka českého knížete Bořivoje, z kmene Pšovanů. Byla se svým mužem pokřtěna sv. Metodějem na Moravě. Byla učitelkou sv. Václava, svého vnuka. Její rozpory se snachou Drahomírou vedly k její mučednické smrti v r. 921.
16.9. 24. neděle v mezidobí
21.9. Matouš, apoštol
Matous Původním povoláním celník v Kafarnaum, kterého Kristus povolal. Připisuje se mu autorství prvního z evangelií. Jeho další osudy nejsou známy, snad byl umučen v Persii nebo Etiopii.
24.9. Utrechtská deklarace starokatolických biskupů (1889)
24.9. První starokatolická eucharistie v katedrálním chrámu na Petříně v Praze (1994)
23.9. 25. neděle v mezidobí
27.9. Konsekrace biskupa Dušana Hejbala v Praze (1997)
27.9. Kosma a Damián, mučedníci
Kosma a Damián Podle legendy se jednalo o dvojčata, povoláním lékaře, kteří zdarma léčili nemocné. Za pronásledování křesťanů byli umučeni v Cyrrhu v Sýrii.
28.9. Václav, mučedník
Václav Patron české země a kníže z přemyslovského rodu. Vnuk sv. Ludmily, jejímž přičinění se mu dostalo křesťanské výchovy. Pro rozpory se svým bratrem Boleslavem zemřel mučednickou smrtí r. 935.
28.9. Jeroným, církevní učitel
Jeroným Narodil se asi r. 342 v Betlémě. Nejučenější z církevních otců a znalců Písma, které přeložil do latiny. Žil jako poustevník v Betlémě, v jehož okolí založil několik klášterů. V Betlémě 30. září 420 zemřel.
30.9. 26. neděle v mezidobíEkumenické kalendárium na měsíc září naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!