Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (duben 2007)

1.4. Květná neděle
5.4. Zelený čtvrtek
6.4. Velký pátek
7.4. Bílá sobota
8.4. Zmrtvýchvstání Páně
15.4. 2. neděle velikonoční
22.4. 3. neděle velikonoční
24.4. Jiřího, mučedníka (3.-4. stol)
Jiří mučedník Jeden z nejznámějších mučedníků, o jehož životě toho však mnoho nevíme. Fantastických legend kolem jeho života je však tolik, že se mnoho badatelů snažilo a snaží dokázat jeho neexistenci. Dle jedné z legend padl po mnoha primitivních zázracích jako obět Deokleciánova pronásledování. Často bývá zobrazován jako bojovník s drakem.
25.4. Marka, evangelisty
Marek evangelista Autor jednoho ze čtyř evangelií, o němž se mluví v novozákonních epištolách. Jan Marek, druh apoštolů Petra a Pavla ze Skutků apoštolských, je často považován právě za evangelistu Marka. Jeho evangelium bylo snad napsáno na jedné z cest v Římě a Papias o něm tvrdí, že byl vykladačem apoštola Petra. Jeho atributem je lev.
29.4. Kateřiny Sienské (1347-1380)
Kateřina Sienská Narodila se roku 1347 v Sieně. V dospělosti odmítla návrhy svých rodičů vdát se a stala se terciářkou dominikánského řádu. Je popsáno mnoho jejích mystických stavů, které vyvrcholily bolestivými stigmaty. Významnou je její činnost v oblasti politické, např. snaha o zprostředkování míru v ozbrojeném konfliktu mezi Florencií, dalšími městy a papežem. Mimojiné se s ní také často ve veřejných záležitostech radil papež Urban VI. Zemřela uprostřed všeobecných zmatků v Římě roku 1380.
29.4. 4. neděle velikonočníEkumenické kalendárium na měsíc duben naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!