Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (únor 2006)

2.2. Uvedení Páně do chrámu
3.2. Blažej (+ 316)
Blažej O sebasténském biskupovi Blažejovi toho příliš nevíme. Pravděpodobně byl umučen při pronásledování křesťanů za císaře Deokleciána a od 8. století se díky jemu připisovaným zázrakům začal šířit jeho kult v západní církvi.
5.2. 5. neděle v mezidobí
10.2. Scholastika z Nursie(+ 547)
Scholastika Řeholnice, sestra sv. Benedikta. V útlém věku byla zaslíbena Bohu, avšak není známo, zda žila sama nebo v řeholní komunitě. Je pochována společně s bratrem v jednom hrobě.
12.2. 6. neděle v mezidobí
19.2. 7. neděle v mezidobí
23.2. Polykarp ze Smyrny (+ 155)
Polykarp Podle svědectví Irenea Lyonského se znal s apoštolem Janem a s těmi "kteří viděli Pána". Byl biskupem ve Smyrně a dle zprávy jeho křesťanské obce byl odveden do arény, kde se měl před prokonzulem zříci víry v Krista. Polykarp odmítl a tak byl odsouzen k smrti upálením.
23.2. Dušan Hejbal zvolen biskupem (1991)
24.2. Apoštol Matěj
Matěj Po nanebevstoupení Krista byl losem vybrán jako náhradník Jidáše (Sk 1,15-26). Evangelium, které údajně sepsal, se nezachovalo.
26.2. 8. neděle v mezidobíEkumenické kalendárium na měsíc únor naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!