Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (prosinec 2006)

3.12. 1. neděle adventní
6.12. Mikuláš z Myry (+kol. 350)
Mikuláš z Myry Mikuláš byl biskupem v Myře v Lykii na jihozápadě Malé Asie. Přestože o něm není skoro nic známo, kolem jeho života panuje mnoho legend. Prý zachránil tři dívky před nevěstincem, když do jejich oken vhodil váčky se zlatem a zajistil jim tak věno. Zbytek majetku rozdal chudým a vydal se na pouť do Palestiny.
7.12. Ambrož Milánský (kol. 339-397)
Ambrož Milánský Kariéra Ambrože se se vyvíjela velmi slibně: syn prefekta pretoriánů v Galii, právník u římského soudu, guvernér provincie Emilia a Liguria, jejímž hlavním městem byl Milán. Zde byl také Ambrož roku 374 zvolen biskupem, přestože nebyl ještě ani pokřtěn.
Spolu s Augustinem, Jeronýmem a Řehořem Velkým tvoří čtveřici velkých církevních učitelů západní církve. Do dnešní doby se zachovala velká část jeho spisů, kázání a dopisů.
10.12. 2. neděle adventní
13.12. Lucie (+ kol. 304)
Lucie Panna a mučednice. S největší pravděpodobností byla umučena za Diokleciánova pronásledování křesťanů. Legenda tvrdí, že ji jako křesťanku udal její odmítnutý nápadník. Bývá zobrazována s probodeným hrdlem.
15.12. Konsekrace biskupa Augustina Podoláka v Utrechtu (1968)
17.12. 3. neděle adventní
17.12. Olympias (+ kol 408)
Olympias Stoupenkyně sv. Jana Zlatoústého, za což byla opakovaně perzekuována. Po ovdovění věnovala velkou část majetku na dobročinné účely, přijala nižší svěcení a se zasvěcenými ženami vedla asketický život. Po odmítnutí autority vnuceného patriarchy byla potrestána a donucena putovat po zbytek života z místa na místo.
21.12. Apoštol Tomáš
apoštol Tomáš Bývá také nazýván "nevěřící Tomáš" vzhledem ke skepticismu jeho víry. O jeho životě v dobách prvotní církve toho příliš nevíme. Podle legendy byl apoštolem Indie a ve 4. století byla za místo uložení jeho ostatků považována Edessa v Mezopotámii.
24.12. 4. neděle adventní
24.12. Vánoční vigilie
25.12. Slavnost narození Páně
26.12. Prvomučedník Štěpán (+ kol. 40)
Prvomučedník Štěpán Vše, co o něm víme, pochází se Skutků apoštolských. Řecky mluvící Žid, jeden z prvních jáhnů, horlivý kazatel a první mučedník pro víru v Krista. Byl židovskou radou obviněn z rouhání se Bohu a poté ukamenován.
27.12. Evangelista Jan (+ kol. 101)
Apoštol Jan Jeden z dvanácti apoštolů - tradice ho ztotožňuje s žákem, jehož miloval Ježíš. Na kříži mu Ježíš svěřil péči o svou matku Marii. V pozdějších letech byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos za to, že kázal slovo Boží. Ve vysokém věku prý zemřel v Efezu.
Je mu připisováno autorství čtvrtého evangelia, tří biblických epištol a Apokalypsy.
27.12. Vysvěcení starokatolického chrámu ve Varnsdorfu (1874)
28.12. Betlémských Mláďátek
29.12. Tomáš Becket (1118-1170)
Tomáš Becket Pocházel z dobře situované rodiny a dostalo se mu také dobrého vzdělání.V roce 1142 vstoupil do služeb canterburského arcibiskupa. Roku 1155 si ho král Jindřich II. vybral za kancléře. Působil jako vynikající státník, diplomat, voják a jako kněz s výrazně světskými zájmy. V roce 1162 byl dosazen na biskupský stolec v Canterbury. Jeho způsob života se výrazně změnil. Věnoval se úřadu, rozděloval almužny a žil velmi střidmě. Brzy se však dostal do sporu s králem ohledně zásahů krále do fungování církve. Král Jindřich ho za to nechal 29.12.1170 zavraždit.
31.12. Poděkování za občanský rok
31.12. 1. nedělě po narození PáněEkumenické kalendárium na měsíc prosinec naleznete zde

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!