Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (červen 2006)

1.6. Justin, mučedník (+ kol. 165)
Justin Narodil se kolem roku 100 v Palestině a v 33 letech se přes platonismus dostal až ke křesťanství. Přestože nebyl knězem, stal se nejdůležitějším hlasatelem křesťanské víry ve 2. století. Při svém druhém pobytu v Římě byl udán jako křesťan a odsouzen k smrti stětím.
4.6. Letnice - Seslání Ducha svatého
5.6. Bonifác, biskup a mučedník (+ 754)
Bonifác Narodil se kolem roku 675 ve Wessexu. Žil téměř 40 let jako mnich a roku 718 se vydal na misii ke germánským kmenům. Dosahoval výborných výsledků o kterých pravidelně zpravoval papeže, který ho při druhé informační návštěvě Říma jmenoval mohučským biskupem. Ve více než 70-ti letech se vypravil na misijní cestu do Fríska, kde se dočkal mučednické smrti.
9.6. Efrém Syrský, jáhen (+ 373)
Efrém Narodil se kolem roku 306 v Nisibidě. Po celý svůj život působil jako jáhen. Je známý především díky svým veršovaným homiliím a církevním hymnům.
10.6. Josef Štemberka z Lidic, kněz (+ 1942)
Štemberka Narodil se 2. února 1869 v Podkrkonoší a po studiu v semináři byl roku 1894 vysvěcen na kněze. Od roku 1909 byl působil jako duchovní obce Lidice. Spolu s většinou občanů zde nalezl v roce 1942 smrt poté, co nacisté rozhodli tuto ves srovnat se zemí jako varování Čechům po úspěšném atentátu na R. Heydricha.
11.6. Nejsvětější Trojice
13.6. Antonín z Padovy, kněz (+ 1231)
Antnín Paduánský Narodil se roku 1195 v Lisabonu. V touze stát se misionářem a mučedníkem vstoupil do františkánského řádu a byl poslán na misii do Maroka mezi muslimy. Mučedníkem se nestal, přesto proslul kazatelskou činností a pozoruhodnou znalostí Bible.
15.6. Den díků za Eucharistii
16.6. Konstituování starokatolické církevní obce v Jablonci n/N (1907)
18.6. 11. neděle v mezidobí
21.6. Památka mučedníků svobody víry
24.6. Narození Jana Křtitele
Narození Jana Křtitele Jediný světec - mimo Bohorodičky - jehož tělesné narození se oslavuje v liturgii. Více o této události Lk 1, 5-17.
25.6. 12. neděle v mezidobí
27.6. Cyril z Alexandrie, biskup (kol. 380-444)
Cyril z Alexandrie Narodil se v Alexandrii kolem roku 380. Po svém strýci Theofilovi Alexandrijském se v roce 412 převzal biskupský stolec. Byl vynikajícím teologem a díky tomu je také v církvi uctíván. Především díky jeho úsilí se v církvi (na efezském koncilu) prosadilo učení o Kristově jednotě božské a lidské.
28.6. Irenej, biskup a mučedník (+ kol. 202)
Irenej Jeden z nejdůležitějších teologů 2. století. Narodil se ve Smyrně asi r. 130. Malou Asii opustil a v době pronásledování křesťanů za Marka Aurelia byl biskupem v Lyonu. O jeho životě je známo velmi málo, nedochovaly se ani věrohodné zprávy o jeho údajné mučednické smrti.
29.6. Petr a Pavel, apoštolové
Petr a Pavel Petr byl rybářem v Galileji a spolu se svým bratrem Ondřejem následoval Krista a stal se "rybářem lidí". Ve jménu Krista činil zázraky, podnikal misijní cesty po Samaří, Antiochii i jinam. Zemřel mučednickou smrtí v Římě za vlády císaře Nerona.
Pavel se narodil jako římský občan a byl vychováván jako farizej. V mládí se horlivě účastnil se pronásledování křesťanů. Cestou do Damašku měl náhlé vidění, byl osloven Kristem, aby přinesl křesťanskou víru ostatním národům. Pavel jako neúnavný misionář podnikal cesty po Malé Asii, Sýrii, Makedonii a Řecku. Jako náboženský myslitel hluboce ovlivnil rozvoj křesťanství.
29.6. Úmrtí biskupa Aloise Paška (1946)Ekumenické kalendárium na měsíc červen naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!