Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (prosinec 2005)

4.12. 2. neděle adventní
6.12. Mikuláš z Myry (+kol. 350)
Mikuláš z Myry Mikuláš byl biskupem v Myře v Lykii na jihozápadě Malé Asie. Přestože o něm není skoro nic známo, kolem jeho života panuje mnoho legend. Prý zachránil tři dívky před nevěstincem, když do jejich oken vhodil váčky se zlatem a zajistil jim tak věno. Zbytek majetku rozdal chudým a vydal se na pouť do Palestiny.
7.12. Ambrož Milánský (kol. 339-397)
Ambrož Milánský Kariéra Ambrože se se vyvíjela velmi slibně: syn prefekta pretoriánů v Galii, právník u římského soudu, guvernér provincie Emilia a Liguria, jejímž hlavním městem byl Milán. Zde byl také Ambrož roku 374 zvolen biskupem, přestože nebyl ještě ani pokřtěn.
Spolu s Augustinem, Jeronýmem a Řehořem Velkým tvoří čtveřici velkých církevních učitelů západní církve. Do dnešní doby se zachovala velká část jeho spisů, kázání a dopisů.
11.12. 3. neděle adventní
13.12. Lucie (+ kol. 304)
Lucie Panna a mučednice. S největší pravděpodobností byla umučena za Diokleciánova pronásledování křesťanů. Legenda tvrdí, že ji jako křesťanku udal její odmítnutý nápadník. Bývá zobrazována s probodeným hrdlem.
15.12. Konsekrace biskupa Augustina Podoláka v Utrechtu (1968)
17.12. Olympias (+ kol 408)
Olympias Stoupenkyně sv. Jana Zlatoústého, za což byla opakovaně perzekuována. Po ovdovění věnovala velkou část majetku na dobročinné účely, přijala nižší svěcení a se zasvěcenými ženami vedla asketický život. Po odmítnutí autority vnuceného patriarchy byla potrestána a donucena putovat po zbytek života z místa na místo.
18.12. 4. neděle adventní
21.12. Apoštol Tomáš
apoštol Tomáš Bývá také nazýván "nevěřící Tomáš" vzhledem ke skepticismu jeho víry. O jeho životě v dobách prvotní církve toho příliš nevíme. Podle legendy byl apoštolem Indie a ve 4. století byla za místo uložení jeho ostatků považována Edessa v Mezopotámii.
24.12. Vánoční vigilie
25.12. Slavnost narození Páně
26.12. Prvomučedník Štěpán (+ kol. 40)
Prvomučedník Štěpán Vše, co o něm víme, pochází se Skutků apoštolských. Řecky mluvící Žid, jeden z prvních jáhnů, horlivý kazatel a první mučedník pro víru v Krista. Byl židovskou radou obviněn z rouhání se Bohu a poté ukamenován.
27.12. Evangelista Jan (+ kol. 101)
Apoštol Jan Jeden z dvanácti apoštolů - tradice ho ztotožňuje s žákem, jehož miloval Ježíš. Na kříži mu Ježíš svěřil péči o svou matku Marii. V pozdějších letech byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos za to, že kázal slovo Boží. Ve vysokém věku prý zemřel v Efezu.
Je mu připisováno autorství čtvrtého evangelia, tří biblických epištol a Apokalypsy.
27.12. Vysvěcení starokatolického chrámu ve Varnsdorfu (1874)
28.12. Betlémských Mláďátek
29.12. Tomáš Becket (1118-1170)
Tomáš Becket Pocházel z dobře situované rodiny a dostalo se mu také dobrého vzdělání.V roce 1142 vstoupil do služeb canterburského arcibiskupa. Roku 1155 si ho král Jindřich II. vybral za kancléře. Působil jako vynikající státník, diplomat, voják a jako kněz s výrazně světskými zájmy. V roce 1162 byl dosazen na biskupský stolec v Canterbury. Jeho způsob života se výrazně změnil. Věnoval se úřadu, rozděloval almužny a žil velmi střidmě. Brzy se však dostal do sporu s králem ohledně zásahů krále do fungování církve. Král Jindřich ho za to nechal 29.12.1170 zavraždit.
31.12. Poděkování za občanský rokEkumenické kalendárium na měsíc prosinec naleznete zde

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!