Christos
Starokatolická farní obec Brno

Biblické hodiny

Bible "Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději." (Ř 15,4)

Během roku 2004 jsme se společně scházeli, abychom naslouchali slovům Bible. Nešlo však o klasické biblické hodiny (biblickou dějepravu), ale již na počátku jsme si řekli, že se budeme věnovat biblickým textům, které jsme měli číst v nedělní liturgii.

V současné době nahradila biblické hodiny liturgická setkání, aby naše "vzdělávání se" nebylo příliš jednotvárné.

Když Pán dá, po ukončení liturgického kurzu se opět k setkáváním nad Písmem navrátíme.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!